Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet actueel of niet (meer) correct is. Tapingbase stelt zich niet aansprakelijk voor de eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang of het gebruik van deze website of uit het gebruik van de informatie die via deze website gedownload of verkregen kunnen worden.


 

Pagina's op deze website kunnen zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd of verwijderd. Tapingbase geeft geen enkele garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.


 

Verwijzingen naar websites of bronnen van derden zijn slechts opgenomen ter informatie. Tapingbase is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Tapingbase aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of producten op externe websites of bronnen.


 

Tenzij specifiek anders aangegeven, kan de informatie op deze website niet beschouwd worden als (onderdeel van) onze leveringsvoorwaarden.