Literatuur

Deze literatuurlijst geeft een totaal overzicht van de beschikbare informatie die bekend is op het internet. Deze lijst poogt een compleet aktueel beeld te geven van wat er bekend is over het elastisch tapen.

 

De onderzoeken zijn verschillend opgezet en vragen daarom ook om een andere beoordeling. In de onderstaande links worden de vragen die in de checklist voorkomen toegelicht.

 

RCT verklaringslijst              Case study verklaringslijst