Tapingbase

 

Tapingbase bestaat uit een groep enthousiaste professionals die het gebruik van de tape wil stimuleren, maar niet op z’n minst ook wil zoeken naar de onderbouwing ervan. Om de ontwikkeling van deze tape en het achterliggende concept te ondersteunen, is het belangrijk de kennis hierover uit te wisselen en te bundelen.

 

Wie en wat is Tapingbase?

De site Tapingbase wil op een inspirerende, motiverende en innovatieve manier een communicatie medium zijn om een bijdrage te leveren op het gebied van kennis over Medical Tapen. 

 

Kennisbank

Een belangrijke pijler in de site is het overzichtelijk weergeven van alle literatuur die bekend is op dit gebied in een zogenaamde “kennisbank”. De literatuurlijst is voor iedereen toegankelijk. De artikelen worden door ons beoordeeld om een indicatie te verkrijgen hoe we de uitkomst moeten plaatsen en in welke context we het onderzoek moeten zien.

 

Kennis delen

Abonnees van de site kunnen actief participeren/deelnemen door het vormen van communities en door kennis te delen in beroepsgerichte fora. Hierdoor is het mogelijk een casus uit de praktijk te bespreken en te werken aan een oplossing met behulp van collegae uit hetzelfde specialisme.

 

Cursussen

Door middel van e-learning wordt aan abonees informatie gegeven over de basistechnieken van het tapen en over meer gespecialiseerde applicaties. Er staat een videodatabase ter beschikking aan de abonnees om alle tape-applicaties online te raadplegen. Deze videodatabase wordt ook gebruikt in de e-learning cursussen. De informatie op deze site is uitstekend te gebruiken als een online naslag database.

 

Het team van Tapingbase staat in nauw contact met het werkveld en met diverse opleidingen voor medewerkers in de gezondheidszorg. Samen wordt gewerkt aan onderzoek om meer evidence te krijgen over het tapen en de effecten daarvan. Ook u kunt hieraan deelnemen door actief in de fora aanwezig te zijn of te volgen. 

 

Samengevat biedt Tapingbase:

 

een kennisbank

beroepsgerichte fora

kennis en informatie koppelen

cursussen / e-learning

videodatabase

onderzoek

 

Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u zich abonneren via de site of contact opnemen.

 

Tapingbaseteam